Thông báo số 304/TB-ĐHKT về việc Tuyển sinh hệ vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2022

Ngày 08/05/2022

Thông báo số 304/TB-ĐHKT ngày 06/5/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc Tuyển sinh hệ vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2022

 

 

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh