1) Mã ngành đào tạo:

2) Thời gian, hình thức đào tạo, nội dung đào tạo

 a. Chương trình đào tạo:

- Chương trình đào tạo do Trường Đại học Kiến trúc TP. HCM và Trường Đại học Katholike Leuven (Vương Quốc Bỉ) - một trong những trường đại học hàng đầu thế giới - xây dựng theo chuẩn Châu Âu.

- Đào tạo bằng tiếng Anh.

 b. Hình thức đào tạo:  Hệ chính quy.

 c. Thời gian đào tạo:  4,5 năm.

 d. Bằng cấp:

- Bằng Kiến trúc sư, ngành Thiết kế Đô thị. Bằng do Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

  • Đặc thù của chương trình đào tạo:
  • Chương trình đào tạo được thiết kế nhằm đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp có trình độ và năng lực chuyên môn tương đồng với sinh viên quốc tế mà vẫn phù hợp với hoạt động ngành tại môi trường Việt Nam.
  • Xuyên suốt chương trình, các hoạt động học thuật như workshop, hội thảo, báo cáo chuyên đề cũng như những môn học do giảng viên nước ngoài phụ trách được thực hiện nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức tân tiến nhất , giúp sinh viên trưởng thành trong giao tiếp, làm việc, tranh luận với giới học thuật quốc tế.

 

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh