Thông báo số 685/TB-HĐTS ngày 22/8/2023 về việc xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023

Ngày 22/08/2023

Thông báo số 685/TB-HĐTS ngày 22/8/2023 của Hội đồng Tuyển sinh hệ chính quy năm 2023 - Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023

Xem file PDF: [Thông báo số 685/TB-HĐTS ngày 22/8/2023]Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh