Kế hoạch số 320/KH-ĐHKT ngày 14/4/2023 về Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023

Ngày 18/04/2023

Kế hoạch số 320/KH-ĐHKT ngày 14/4/2023 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023

 

Xem file PDF tại đây: [Kế hoạch số 320/KH-ĐHKT ngày 14/4/2023]

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh