Quyết định số 325/QĐ-ĐHKT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 29/03/2023

Quyết định số 325/QĐ-ĐHKT ngày 17/3/2023 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Link xem file PDF: [Quyết định số 325/QĐ-ĐHKT ngày 17/3/2023]

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh