Quyết định số 774/QĐ-HĐTS ngày 22/8/2023 về điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy theo Phương thức 5 - Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023

Ngày 22/08/2023

Quyết định số 774/QĐ-HĐTS ngày 22/8/2023 của Hội đồng Tuyển sinh hệ chính quy năm 2023 - Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy theo Phương thức 5 - Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023

Xem file PDF: [Quyết định số 774/QĐ-HĐTS ngày 22/8/2023]

 Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh