Kế hoạch số 320/KH-ĐHKT ngày 14/4/2023 về Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023

18/04/2023

Kế hoạch số 320/KH-ĐHKT ngày 14/4/2023 về Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023

Quyết định số 325/QĐ-ĐHKT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

29/03/2023

Quyết định số 325/QĐ-ĐHKT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo số 143/TB-ĐHKT về việc đăng ký thi các môn năng khiếu và đăng ký xét tuyển theo các Phương thức riêng (Phương thức 2, 3, 4) - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023

03/03/2023

Thông báo số 143/TB-ĐHKT về việc đăng ký thi các môn năng khiếu và đăng ký xét tuyển theo các Phương thức riêng (Phương thức 2, 3, 4) - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2023

08/02/2023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2023

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh