Thông báo số 226/TB-HĐTS ngày 06/4/2022 của Hội đồng tuyển sinh - Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về lịch thi các môn năng khiếu trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022

06/04/2022

Thông báo số 226/TB-HĐTS ngày 06/4/2022 của Hội đồng tuyển sinh - Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về lịch thi các môn năng khiếu trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022

Thông báo số 677/TB-HĐTS ngày 27/10/2021 về việc thay đổi hình thức thi môn năng khiếu đợt 1 trong kỳ Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2021

27/10/2021

Thông báo số 677/TB-HĐTS ngày 27/10/2021 về việc thay đổi hình thức thi môn năng khiếu đợt 1 trong kỳ Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2021

Thông báo số 674/TB-HĐTS ngày 25/10/2021 về lịch thi môn năng khiếu đợt 1 trong kỳ Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2021

25/10/2021

Thông báo số 674/TB-HĐTS ngày 25/10/2021 về lịch thi môn năng khiếu đợt 1 trong kỳ Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2021

Quyết định số 717/QĐ-HĐTS ngày 29/9/2021 về điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy đối với thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021

29/09/2021

Quyết định số 717/QĐ-HĐTS ngày 29/9/2021 về điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy đối với thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021

Quyết định số 718/QĐ-HĐTS ngày 29/9/2021 về việc xét trúng tuyển bổ sung sau khi điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển năm 2021

29/09/2021

Quyết định số 718/QĐ-HĐTS ngày 29/9/2021 về việc xét trúng tuyển bổ sung sau khi điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển năm 2021

THÔNG BÁO về việc xác nhận nhập học Theo phương thức 4 - Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021

18/09/2021

THÔNG BÁO về việc xác nhận nhập học Theo phương thức 4 Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021

Quyết định điểm chuẩn theo Phương thức 4 - Xét tuyển theo điểm THPT năm 2021 kỳ Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021

17/09/2021

Quyết định điểm chuẩn theo Phương thức 4 - Xét tuyển theo điểm THPT năm 2021 kỳ Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh