Thông báo số 727/TB-ĐHKT ngày 19/6/2024 về việc điều chỉnh đối tượng tuyển sinh vào các ngành đào tạo tại Trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ và Trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024

Ngày 19/06/2024

Thông báo số 727/TB-ĐHKT ngày 19/6/2024 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh đối tượng tuyển sinh vào các ngành đào tạo tại Trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ và Trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024

Xem file PDF: [TẠI ĐÂY]

 

 


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh