Thông báo số 169/TB-HĐTS về việc đăng ký thi các môn năng khiếu và đăng ký xét tuyển theo các Phương thức riêng (Phương thức 2, 3, 4) - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024

Ngày 01/03/2024

Thông báo số 169/TB-HĐTS ngày 29/02/2024 của Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy năm 2024 - Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc đăng ký thi các môn năng khiếu và đăng ký xét tuyển theo các Phương thức riêng (Phương thức 2, 3, 4) - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024

 

Xem file PDF: [Thông báo số 169/TB-HĐTS ngày 29/02/2024]


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh