Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Chuyên đề thi công – Phần cọc trong móng bè – cọc”

03/01/2019

Buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: Tài liệu tham khảo “Chuyên đề thi công – Phần cọc trong móng bè – cọc” diễn ra chiều ngày 02/01/2019.

Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KHCN cấp Bộ: Đề tài đạt loại Xuất sắc

10/12/2018

Buổi nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu giải pháp thiết kế hệ thống năng lượng mặt trời sử dụng “thin film” đối với công trình kiến trúc cao tầng sử dụng vách kính tại Việt Nam – RD-49-17 diễn ra sáng ngày 07/12/2018.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: Biên dịch sách “Phân tích khu đất” (Site Analysis)

19/11/2018

Buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: Biên dịch sách “Phân tích khu đất” (Site Analysis)diễn ra chiều ngày 19/11/2018 tại Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: Tài liệu giảng dạy học phần

16/11/2018

Buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: Tài liệu giảng dạy học phần "Phương pháp số trong tính toán kết cấu" diễn ra chiều ngày 16/11/2018 tại Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh.

Thống kê sinh hoạt học thuật của giảng viên năm học 2017 - 2018

21/09/2018

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ thông báo thống kê sinh hoạt học thuật của các giảng viên trong năm học 2017 - 2018.

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh