THÔNG BÁO THU HỒ SƠ HỆ CHÍNH QUY 31/5/2021

Ngày 01/06/2021

THÔNG BÁO THU HỒ SƠ HỆ CHÍNH QUY 31/5/2021

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh