Thông báo số 2 về việc xác nhận nhập học theo Phương thức 1, 2, 3 kỳ Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021

Ngày 06/08/2021

 

 

 

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh