Quyết định số 718/QĐ-HĐTS ngày 29/9/2021 về việc xét trúng tuyển bổ sung sau khi điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển năm 2021

Ngày 29/09/2021

Quyết định số 718/QĐ-HĐTS ngày 29/9/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc xét trúng tuyển bổ sung sau khi điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển năm 2021

Link file PDF [Quyết định số 718/QĐ-HĐTS]Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh