Ban hành Chuẩn đầu ra 2015 cho các ngành đào tạo trình độ đại học

Ngày 24/11/2015

Căn cứ theo đề nghị của Hội đồng Khoa học đào tạo, ngày 23/11/2015, Hiệu trưởng Nhà trường đã có

Chuẩn đầu ra này áp dụng từ Khóa tuyển sinh 2015.

Để xem chi tiết Chuẩn đầu ra từng ngành, xin bấm vào các đường link dưới đây:

1. Ngành Kiến trúc

2. Ngành Quy hoạch vùng và đô thị

3. Ngành Kiến trúc cảnh quan

4. Ngành Thiết kế đồ họa

5. Ngành Thiết kế công nghiệp

6. Ngành Thiết kế thời trang

7. Ngành Thiết kế nội thất

8. Ngành Kỹ thuật xây dựng

9. Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

10. Ngành Quản lý Xây dựng

11. Ngành Mỹ thuật Đô thị

Các Khóa từ 2014 trở về trước vẫn áp dụng Chuẩn đầu ra ban hành trước đây (Xem chi tiết TẠI ĐÂY )

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh