Danh sách giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Kiến trúc TP. HCM

Ngày 28/01/2016

Thực hiện Công văn 5293/BGDĐT-GDĐH ngày 14/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Kiến trúc TP. HCM công bố Danh sách giảng viên cơ hữu của Trường như sau:

XIN BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh