Báo cáo công khai năm học 2016 - 2017

Ngày 09/03/2017

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục quốc dân, Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh thực hiện quy chế công khai năm học 2016 – 2017 theo các bảng biểu gồm:

1. Biểu 20 – Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017, gồm 9 ngành mà trường đang đào tạo:

  - Biểu 20.1-Ngành Kỹ thuật xây dựng

  - Biểu 20.2- Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

  - Biểu 20.3- Ngành Kiến trúc

  - Biểu 20.4- Ngành Quy hoạch vùng và đô thị

  - Biểu 20.5- Ngành Thiết kế nội thất

  - Biểu 20.6- Ngành Thiết kế công nghiệp

  - Biểu 20.7- Ngành Thiết kế đồ họa

  - Biểu 20.8- Ngành Thiết kế thời trang

  - Biểu 20.9- Ngành Kiến trúc cảnh quan.

2. Biểu 21 – Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017.

3. Biểu 22 – Thông báo công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017.

4. Biểu 23 – Thông báo công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017.

5. Biểu 24 – Thông báo công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017.

6. Biểu tổng hợp – Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017.

Xem chi tiết các biểu TẠI ĐÂY

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh