Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022

22/11/2023

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

22/11/2023

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1 năm 2023

22/11/2023

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1 năm 2023

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 2 năm 2023

22/11/2023

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 2 năm 2023

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh