Phòng Tổ chức Nhân sự

13/03/2014

Phòng Tổ chức Nhân sự được thành lập ngay từ khi mới thành lập Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh với tên gọi là phòng Tổ chức cán bộ - Công tác chính trị do thầy Đoàn Đức Mẹo đảm nhiệm. Thầy Lê Phong được bổ nhiệm thay cho thầy Đoàn Đức Mẹo đến năm 1991 thầy Phong về hưu.

Phòng Thanh Tra Giáo Dục

20/12/2012

Hiện tại Phòng Thanh tra Giáo dục có 03 cán bộ trong đó Trưởng phòng làm công tác kiêm nhiệm và 02 chuyên viên chuyên trách.

Phòng Kế Hoạch - Tài Chính

19/12/2012

Phòng Kế hoạch Tài chính trường Đại học Kiến trúc TP.HCM tiền thân là Phòng Kế toán của Trường Đại học Kiến Trúc Sài Gòn. Năm 1976 Phòng được đổi tên thành Phòng Tài Vụ theo quyết định số 17/BXD-TC ngày 14 tháng 12 năm 1976.

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh