Phòng Hành chính Tổng hợp

Ngày 13/03/2014

>> Quyết định Cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh

>> Quyết định bổ nhiệm ThS Nguyễn Thị Thảo Trang giữ chức vụ Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp

>> Quyết định bổ nhiệm CN Đỗ Tấn Linh giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp

>> Quyết định bổ nhiệm CN Trần Thị Anh Thi giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp


I. Chức năng

1. Quản lý, tổ chức và thực hiện công tác hành chính: văn thư, lưu trữ, lễ tân, y tế, vệ sinh, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, vận tải, điện, nước...;

2. Quản lý và vận hành tài sản, cơ sở vật chất của Nhà trường; quản trị mạng.

II. Nhiệm vụ: 

1. Xây dựng các quy định làm cơ sở thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực hành chính quản trị;

2. Quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản, các phương tiện và trang thiết bị trong phạm vi toàn Trường;

3. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; tiếp nhận và xử lý văn bản, bưu phẩm đến và đi; cấp giấy công tác, giấy giới thiệu, chứng nhận bản sao, sao lục các văn bản và quản lý các loại con dấu theo quy định;

4. Thực hiện công tác pháp chế;

5. Chịu trách nhiệm chính trong công tác tổ chức hội nghị đại biểu công chức, viên chức hàng năm và các đại hội, hội nghị, hội thảo, lễ kỷ niệm của Trường;

6. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo; lập lịch công tác tuần; ghi biên bản và thông báo kết luận các cuộc họp cấp Trường; làm thư ký các cuộc họp do Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng chủ trì;

7. Quản lý, vận hành, bảo trì và sửa chữa các hệ thống điện, điện lạnh, điện thoại, cấp thoát nước, phòng chống cháy nổ và các công trình kiến trúc tại các cơ sở đào tạo của Trường;

8. Quản lý và điều phối  việc sử dụng ô tô phục vụ công tác theo kế hoạch được Ban Giám hiệu phê duyệt;

9. Quản lý và giám sát công tác bảo vệ, vệ sinh tại cơ sở 196 Pasteur và 134 Nguyễn Đình Chiểu;

10. Thực hiện công tác lễ tân, đón tiếp khách; điều phối phòng họp; mua sắm tài sản, trang thiết bị, văn phòng phẩm và cung cấp các tiện nghi phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, hội nghị, hội thảo…; thực hiện và theo dõi các hợp đồng dịch vụ khác của Trường;

11. Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án giữ gìn an ninh trật tự; phòng cháy chữa cháy và công tác dân quân tự vệ của Trường. Đầu mối phối hợp với các đơn vị công an, chính quyền địa phương trong các hoạt động gìn giữ trật tự, trị an trong khuôn viên Trường;

12. Chăm sóc sức khỏe cho công chức, viên chức và người học;

13. Tổ chức thực hiện việc tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng hàng năm; thực hiện việc hiếu, hỷ đối với CCVC Nhà trường;

14. Trực tiếp quản lý Ký túc xá;

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Nguyễn Thị Thảo Trang THS Trưởng phòng
Trần Thị Anh Thi CN Phó Trưởng Phòng
Đỗ Tấn Linh CN Phó Trưởng Phòng
Nguyễn Thanh Bình TC Nhân viên
Nguyễn Thành Chung TC Nhân viên
Vũ Ngọc Hinh TC Nhân viên
Nguyễn Thụy Hoàng Hôn ThS Chuyên viên
Phạm Thị Kha PT Nhân viên
Phan Thái Mỹ Thanh TC Chuyên viên 
Phạm Thị Xim CN Chuyên viên 
Trần Văn Hoan CN Chuyên viên 
Vũ Mạnh Tùng CN Chuyên viên 
Mai Thành Tâm PT Nhân viên
Phạm Thanh Sơn PT Nhân viên 
Đỗ Quang Hiệp CN Chuyên viên 
Nguyễn Trung Tâm Nhân viên
Trần Thị Lan Hương CN Chuyên viên
Phạm Khánh My CN Chuyên viên
Nguyễn Trọng Tuấn CN Nhân viên
Trịnh Thu Hà CN Nhân viên
Dương Tứ Hải CN Nhân viên
Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh