Thông tin đăng ký Khóa tập huấn Thiết kế một khóa học MOOC: từ biên soạn kịch bản đến sản xuất nội dung và cung cấp video bài giảng trực tuyến

Ngày 30/11/2021

Khóa tập huấn "Thiết kế một khóa học MOOC: từ biên soạn kịch bản đến sản xuất nội dung và cung cấp video bài giảng trực tuyến"

Thông tin về lớp tập huấn “Thiết kế một khóa học MOOC: từ biên soạn kịch bản đến sản xuất nội dung và cung cấp video bài giảng trực tuyến”, do AUF tổ chức từ ngày 15/12/2021 đến ngày 19/01/2022, dành cho giảng viên và cán bộ các trường đại học có tham gia các hoạt động thiết kế, xây dựng và sản xuất nội dung MOOC và bài giảng video trực tuyến.

* Mục tiêu

Kết thúc khóa học này, các kiến thức và kĩ năng lĩnh hội được sẽ giúp người học:

 • Phân biệt được các thể loại khoá học mở đại trà trực tuyến (Massive Open Online Course – MOOC) và các đặc trưng của từng thể loại;
 • Phân biệt được các thể loại video giáo dục;
 • Nắm vững các nguyên tắc biên soạn kịch bản sư phạm của một khoá học MOOC;
 • Thiết kế một dự án cá nhân nhằm xây dựng khoá học MOOC và bài giảng video trực tuyến.

* Nội dung

 • Khám phá một hệ thống quản lí MOOC và các thể loại MOOC
 • Phân loại video giáo dục
 • Biên soạn kịch bản MOOC
 • Quyền sở hữu trí tuệ
 • Sản xuất video giáo dục
 • Cung cấp video giáo dục trực tuyến

* Phương thức tập huấn

 • Thời lượng: tổng cộng 15 giờ học từ xa, từ ngày 15/12/2021 đến ngày 19/01/2022. Thời lượng bình quân: 3 giờ/tuần.
 • Ngôn ngữ: toàn bộ khóa học sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Pháp, với sự hướng dẫn của chuyên gia quốc tế trong mạng lưới đại học Pháp ngữ.
 • Hoạt động đồng bộ: 1 giờ họp trực tuyến đồng bộ (synchronious) mỗi tuần, vào ngày thứ tư, từ 13:00 đến 14:00 UTC+7 (tức 07:00-08:00 UTC+1).
 • Hoạt động không đồng bộ (asynchronious): tổng cộng 2 giờ tự học và làm việc hợp tác trên hệ thống LMS Moodle của Văn phòng AUF tại TP. HCM (https://lms-hcmv.auf.org/).

 Khóa học hoàn toàn miễn phí. Người học đạt yêu cầu đánh giá cuối khóa sẽ được AUF cấp giấy chứng nhận. Người tham gia điền phiếu đăng kí trực tuyến tại: https://forms.office.com/r/tMgSg7CDnM. Hạn chót đăng kí: ngày 10/12/2021.

(Chương trình thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Pháp, không có phiên dịch).

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh