Nghiệm thu 02 đề tài NCKH cấp Trường của giảng viên khoa Quy hoạch

Ngày 05/01/2019

Chiều ngày 04/01/2019, Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu thành công 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường do các giảng viên khoa Quy hoạch chủ trì.

Cụ thể, Hội đồng tổ chức nghiệm thu bộ đề Đồ án Quy hoạch “Đồ án Thiết kế đô thị” do: TS.KTS. Phạm Ngọc Tuấn, TS.KTS. Trần Thị Việt Hà, ThS.KTS. Nguyễn Thị Hồng Thu, TS.KTS. Trương Thái Hoài An, ThS.KTS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, ThS.KTS. Lê Thị Bích Ngọc đồng chủ trì.

Hội đồng đánh giá nghiệm thu gồm: TS.kTS. Hoàng Ngọc Lan (Chủ tịch Hội đồng), TS.KTS. Nguyễn Cẩm Dương Ly, TS.KTS. Phạm Anh Tuấn, TS.KTS. Trần Mai Anh, ThS.KTS. Trương Song Trương

Đánh giá tổng quan, các bộ đề thể hiện sự đầu tư, tìm tòi, đổi mới của nhóm chủ trì. Nội dung trình bày mạch lạc, rõ ràng, chặt chẽ; hình ành minh họa, tư liệu liên quan đến khu đất thiết kế đầy đủ rõ ráng; các đề đồ án phù hợp năng lực sinh viên bậc đại học.

Kết quả, Hội đồng kết luận và đánh giá đề tài đạt loại Xuất sắc.

 


Chiều cùng ngày cũng diễn ra buổi nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Bộ đề Đồ án quy hoạch: “Đồ án Kiến trúc cảnh quan” do nhóm giảng viên”: TS.KTS. Nguyễn Thị Bích Ngọc, TS.KTS. Nguyễn Cẩm Dương Ly, ThS.KTS. Phạm Thị Ái Thủy, ThS.KTS. Đỗ Thùy Linh, ThS.KTS. Vũ Việt Anh, ThS.KTS. Hồ Viết Vinh, ThS.KTS. Huỳnh Thị Mai Phương, ThS.KTS. Phan Thị Thanh Hiền làm chủ trì.

Hội đồng đánh giá nghiệm thu gồm: PGS.TS.KTS. Nguyễn Thanh Hà (Chủ tịch), TS.KTS. Trần Thị Việt Hà, TS.KTS. Trương Thái Hoài An, ThS.KTS. Quách Thanh Nam, ThS.KTS. Nguyễn Chính Lượng.

Bộ đề “Đồ án do bộ môn Kiến trúc cảnh quan quản lý “ bao gồm 10 đồ án, mỗi đồ án có 05 bộ đề. Nội dung bộ đề các học phần đồ án quy hoạch này cung cấp cho giảng viên nội dung và kiến thức cơ bản của các đồ án trong cùng hệ thống. Trong đó: Nội dung của bộ đề có tính hệ thống cao theo chương trình đào tạo; Các yêu cầu, số liệu của bộ đề chính xác để sinh viên thực hiện…

Hội đồng kết luận, đề tài đạt loại Khá và đề nghị nhóm tác giả chỉnh sửa theo ý kiến Hội đồng để hoàn thiện đề tài.

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh