Hội nghị NCKH giảng viên lần thứ IX năm 2018

Ngày 25/12/2018

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh tổ chức thành công “Hội nghị khoa học giảng viên lần thứ IX năm 2018”  với chủ đề “Chất lượng đào tạo các ngành thiết kế trong thời kỳ hội nhập quốc tế” vào ngày 21/12/2018.

 

Hội nghị thu hút sự tham dự của các thầy cô trường đại học, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế trong và ngoài nước và giảng viên –viên chức Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh.

Chủ đề hội nghị năm nay tập trung chủ yếu những vấn đề liên quan đến việc nâng cao chất lượng đào tạo theo các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, gắn với yêu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu của xu hướng công nghệ 4.

Các nội dung hội nghị xoay quanh 03 chủ đề: Chủ đề 1: Tiếp cận các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các chuyên ngành thiết kế (Tiếp cận các tiêu chuẩn AUN, APET, CDIO…) trong xây dựng chuẩn đầu ra của ngành; xây dựng chương trình đào tạo khung và đề cương chi tiết theo chuẩn đầu ra); Chủ đề 2: Góc nhìn doanh nghiệp về nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực ngành thiết kế; Chủ đề 3: Đào tạo các ngành thiết kế trong xu hướng cách mạng KNCN 4.0.

Đông đảo giảng viên các khoa đã gửi bài tham gia tham luận và kỷ yếu hội nghị. Trong đó, khoa Khoa học cơ bản 02 bài, khoa Mỹ thuật công nghiệp 05 bài, khoa Xây dựng 04 bài, khoa Lý luận chính trị 01 bài, khoa Quy hoạch 05 bài, khoa Kiến trúc 04 bài, khoa Kỹ thuật hạ tầng đô thị 04 bài, khoa Kiến trúc nội thất 02 bài, khối phòng – ban 03 bài.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe: TS.KTS. Vũ Thị Hồng Hạnh – KTS. Văn Tấn Hoàng tham luận “Đào tạo kiến trúc sư theo chương trình chất lượng cao ngành kiến trúc trong xu thế hội nhập với nền giáo dục đại học thời kỳ 4.0 của Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh”;  Ứng xử với cái tôi của sinh viên kiến trúc trong công tác đào tạo (ThS.KTS. Nguyễn Huy Văn); Vài nét về đào tạo và hành nghề thiết kế nội thất tại Hoa Kỳ (TS. Phạm Quang Duy); Đổi mới thực tập tốt nghiệp theo hướng nâng cao mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra của ngành Kỹ thuật xây dựng – Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh (TS. Đinh Công Tịnh); Ứng dụng công nghệ 4.0 trong ngành Mỹ thuật đô thị (TS. Đinh Công Tịnh); Yếu tố thúc đẩy tương tác giữa giảng viên và sinh viên trong hoạt động giảng dạy các học phần lý thuyết thuộc chuyên ngành Thiết kế đô thị - Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh (TS.KTS. Trần Thị Việt Hà); Chuyên ngành cấp thoát nước trong xu thế hội nhập quốc tế (TS. Phạm Hải Hà – ThS. Phạm Thị Minh Lành).

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh