NCS Vũ Việt Anh bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

Ngày 10/04/2018

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường với đề tài “Phát triển không gian đô thị gắn với hệ thống đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh” của nghiên cứu sinh Vũ Việt Anh diễn ra sáng 29/03/2018 tại Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh.

Đề tài luận án thuộc chuyên ngành quy hoạch vùng và đô thị mang mã số 62.58.01.05, do PGS.TS.KTS Đàm Thu Trang là người hướng dẫn.

Hội đồng chấm luận án có 7 thành viên do GS.TS.KTS Nguyễn Trọng Hòa làm Chủ tịch Hội đồng.


Tham gia Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh Vũ Việt Anh còn có các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài trường: GS.TS.KTS Nguyễn Trọng Hòa – Chủ tịch Hội đồng; GS.TS.KTS Nguyễn Tố Lăng – Phản biện 1; PGS.TS.KTS Vũ Thị Vinh – Phản biện 2; TS.KTS Nguyễn Anh Tuấn – Phản biện 3; TS.KTS Trần Mai Anh - Ủy viên thư ký; PGS.TS.KTS Nguyễn Thanh Hà - Ủy viên và TS,KS Trịnh Văn Chính - Ủy viên.

Tham dự buổi bảo vệ  có đông đảo các nghiên cứu sinh, kiến trúc, giảng viên và sinh viên Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh.

Sau gần 3 giờ làm việc, Hội đồng chấm luận án tiến sĩ đã nghe NCS trình bày nội dung nghiên cứu. nhận xét của các phản biện và đưa ra nhiều câu hỏi, ý kiến xoay quanh đề tài.


Theo Hội đồng đánh giá, đề tài của nghiên cứu sinh Vũ Việt Anh có giá trị thực tiễn cao và có nhiều đóng góp mới, đáp ứng yêu cầu của một luận án tiến sĩ.

Kết quả, đề tài của NCS đạt 07/07 phiếu tán thành của Hội đồng.

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh