Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường của TS. Vũ Tân Văn đạt loại Xuất sắc

Ngày 09/01/2019

Buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Phân tich tấm vật liệu cơ tính biến thiên sử dụng phương pháp không lưới Galerkin và lý thuyết biến dạng cắt bậc cap tinh giản” diễn ra sáng ngày 09/01/2019.

Đề tài do TS. Vũ Tân Văn (giảng viên khoa Xây dựng) chủ trì.


Hội đồng đánh giá nghiệm thu gồm:  TS. Hoàng Bắc An – Trưởng khoa Xây dựng (Chủ tịch Hội đồng), PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu – Trưởng bộ môn Kết cấu công trình (ủy viên phản biện), TS. Trần Văn Phúc (Phó trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (Ủy viên), TS. Đào Đình Nhân – giảng viên khoa Xây dựng (ủy viên), TS. Nguyễn Hữu Anh Tuấn- Trưởng bộ môn thực nghiệm xây dựng (ủy viên thư ký).

Đề tài được thực hiện với 05 nội dung: Nghiên cứu về phương pháp không lưới Galerkin với hàm nội suy được xây dựng dựa trên hàm MK. Và lý thuyết biến dạng cắt bậc cao tinh giản dùng hàm sin hyperbolic và sin nghịch đảo; Thiết lập các hệ thức, phương trình chủ đạo đối với ứng xử cơ học của tâm FGM; Thực hiện việc kiểm chứng tính đúng đắn của phương pháp, độ tin cậy của mô hình số thông qua lập trình giải các ví dụ số, so sánh lời giải số đạt được từ mô hình số đã đề xuất với các lời giải của các tác giả khác đã được công bố; Thực hiện việc khảo sát sự ảnh hưởng của các thông số ảnh hưởng đến các đáp ứng cơ học tĩnh, dao động tự do và mất ổn định của tấm FGM; Thực hiện việc viết báo cáo tổng kết đề tài đưới dạng bài báo khoa học để công bố kết quả trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín bình duyệt.

Báo cáo phản biện đánh giá: căn cứ vào kết quả báo cáo và sản phẩm đã đạt được thì đề tài nghiên cứu hoàn thành tốt các nội dung nghiên đã đăng ký.

Hội đồng kết luận: Nghiệm thu đề tài và đánh giá đề tài đạt loại Xuất sắc.

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh