Ngành Thiết kế Đô thị

Ngày 09/02/2017
 Giới thiệu về ngành Thiết kế đô thị                
 Tổng quan về chương trình đào tạo              
 Mục tiêu đào tạo                                               
Tại sao chọn ngành này?                                 
 Chính sách học phí , học bổng                       
Khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ 
Đối tượng và tiêu chí tuyển sinh                     
Cơ hội việc làm                                                 
THÔNG TIN LIÊN HỆ                                         
PHIẾU ĐĂNG KÝ 

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh