Chương trình liên kết đào tạo ĐH Kỹ thuật Swinburne (Australia)

Ngày 09/02/2017
 Giới thiệu ngành                                               
 Tổng quát về chương trình đào tạo               
 Chính sách học phí , học bổng                       
 Đặc thù chương trình đào tạo                         
 Đối tượng và tiêu chí tuyển sinh                     
 Cơ hội việc làm                                                  
 THÔNG TIN LIÊN HỆ                                         
 PHIẾU ĐĂNG KÝ 

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh