KHẢO SÁT SƠ BỘ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG, NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA, NGÀNH KỸ THUẬT CƠ SỞ HẠ TẦNG

Ngày 09/12/2021

Trong năm 2021 vừa qua, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh và Hội đồng tự đánh giá các chương trình đào tạo các Khoa đã tích cực hoàn thành báo cáo tự đánh giá, bám sát các tiêu chuẩn theo Công văn số 1074, 1075,1076/KTKĐCLGD-KĐĐH, Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD do Bộ GD&ĐT ban hành. 

Với mục đích nhằm đánh giá các nội dung trong Báo cáo tự đánh giá của ngành Kỹ thuật xây dựng, Thiết kế đồ họa, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 5/2021; đồng thời giúp cho Nhà trường rà soát các nội dung công tác cần chuẩn bị đầy đủ, hướng tới khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo của ngành Kỹ thuật Xây dựng, Thiết kế Đồ họa, Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

Được sự chấp thuận của Cục Quản lý chất lượng và thống nhất kế hoạch với Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Đà Nẵng; ngày 08/12/2021, trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển khai khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài, kiểm định 03 chương trình đào tạo (CTĐT), bao gồm: ngành Kỹ thuật Xây dựng (thuộc khoa Xây dựng), ngành Thiết kế Đồ họa (thuộc khoa Mỹ thuật Công nghiệp) và ngành Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng (thuộc khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị). Do hoàn cảnh phức tạp của dịch bệnh Covid-19, công tác khảo sát sơ bộ sẽ triển khai trực tiếp và kết nối tại 2 điểm cầu: tại Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Đà Nẵng và tại trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

(Hình: Buổi khai mạc tại phòng làm việc của Đoàn đánh giá ngoài tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh)

(Hình: Buổi khai mạc tại phòng làm việc của Đoàn đánh giá ngoài tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh)

PHIÊN KHAI MẠC

Đến tham dự Khai mạc khảo sát sơ bộ hướng tới khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo, trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, tại điểm cầu Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng (Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN) có PGS.TS. Nguyễn Quang Giao - Phó giám đốc phụ trách Trung tâm; ThS. Huỳnh Ngọc Thành và các Thầy Cô thuộc các bộ phận chức năng của Trung tâm. Tại điểm cầu trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn khảo sát sơ bộ hướng tới khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo, trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh có TS. Trần Quang Hải là Trưởng đoàn; ThS. Nguyễn Lan Phương là Thư ký.

Về phía Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, có sự tham dự của PGS.TS.KTS. Lê Văn Thương - BT Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cùng BCH Đảng bộ trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh; TS. Hoàng Bắc An - Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Chung Bác Ái - Phó hiệu trưởng; TS. Nguyễn Hoàng Minh Vũ - Phó hiệu trưởng; PGS.TS. Trương Quang Thành - Phó trưởng khoa, phụ trách khoa Xây dựng; PGS.TS. Ngô Thị Thu Trang - Trưởng khoa Mỹ Thuật Công Nghiệp; PGS.TS. Võ Anh Tuấn - Trưởng khoa Kỹ thuật hạ tầng đô thị; cùng các thầy cô lãnh đạo các Phòng Quản lý đào tạo, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, phòng Hành chính tổng hợp, phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ, đại diện Hội đồng tự đánh giá của Nhà trường; đại diện Đoàn thanh niên - Hội sinh viên Nhà trường.

(Hình: Buổi khai mạc tại phòng làm việc của Đoàn đánh giá ngoài tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh)

Sau phần Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; thông báo kế hoạch khảo sát sơ bộ; từ phía điểm cầu Đà Nẵng, ThS. Huỳnh Ngọc Thành - Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN đã tiến hành công bố Quyết định thành lập Đoàn đánh giá ngoài 03 CTĐT Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. PGS.TS. Nguyễn Quang Giao - Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN phát biểu chung một số vấn đề liên quan đến đợt khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài các chương trình đào tạo.

Về phía đoàn khảo sát TS. Trần Quang Hải - Trưởng đoàn đã có phát biểu và thông báo kết quả đánh giá 03 chương trình đào tạo. TS. Trần Quang Hải có ý kiến về các công tác chuẩn bị của Nhà trường, đánh giá quá trình làm việc của Trường trong thời gian vừa qua; đồng thời cũng lưu ý Nhà trường trong thời gian tới sẽ cần tiếp tục nổ lực và cùng phối hợp, hỗ trợ Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) trong công tác đánh giá ngoài các chương trình đào tạo.

(Hình: TS. Trần Quang Hải phát biểu)

Về phía Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, PGS. TS. KTS Lê Văn Thương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cũng phát biểu chào mừng Đoàn khảo sát sơ bộ hướng tới khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh; nhận định chung về công tác thực hiện chuẩn bị ĐGN trong thời gian vừa qua, thay mặt Nhà trường cảm ơn Đoàn đánh giá ngoài.

(Hình: PGS.TS.KTS. Lê Văn Thương phát biểu)

PHIÊN LÀM VIỆC

Sau khi phiên khai mạc kết thúc, Đoàn đánh giá ngoài đã cùng các bên liên quan thực hiện các công tác khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài các chương trình đào tạo.

Đoàn ĐGN làm việc với Khoa Xây Dựng về công tác đánh giá chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Xây dựng.

(Hình: Đoàn ĐGN làm việc với Khoa Xây Dựng)

Đoàn ĐGN làm việc với Khoa Kỹ thuật hạ tầng đô thị về công tác đánh giá chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng.

(Hình: Đoàn ĐGN làm việc với Khoa Kỹ thuật hạ tầng đô thị)

(Hình: Đoàn ĐGN làm việc với Khoa Kỹ thuật hạ tầng đô thị)

Đoàn ĐGN làm việc với Khoa Mỹ thuật Công nghiệp về công tác đánh giá chương trình đào tạo ngành Thiết kế đồ họa.

(Hình: Đoàn ĐGN làm việc với Khoa Mỹ thuật Công nghiệp)

(Hình: Đoàn ĐGN làm việc với Khoa Mỹ thuật Công nghiệp)

Đoàn ĐGN kiểm tra minh chứng các chương trình đào tạo chuẩn bị cho công tác đánh giá chính thức trong thời gian sắp tới.

(Hình: Đoàn ĐGN làm việc và kiếm tra minh chứng)

(Hình: Đoàn ĐGN làm việc và kiếm tra minh chứng)

PHIÊN BẾ MẠC

 

Sau hai phiên làm việc, với những nội dung trao đổi hiệu quả giữa Đoàn ĐGN và đại diện Hội đồng tự đánh giá của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp cho các thành viên Hội đồng tự đánh giá của Nhà trường có thêm những kinh nghiệm và nắm bắt được nhiều nội dung cần hoàn thiện hơn trong thời gian sắp tới để hướng đến khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài các chương trình đào tạo.

(Hình: Buổi Bế mạc tại phòng làm việc của Đoàn đánh giá ngoài tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh)

Tại phiên Bế mạc, TS. Trần Quang Hải đã phát biểu ý kiến và nhận định chung về công tác chuẩn bị của Nhà trường cho việc đánh giá các chương trình đào tạo.

(Hình: TS. Trần Quang Hải phát biểu)

Về phía Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, PGS. TS. KTS Lê Văn Thương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cũng phát biểu tổng kết và gửi lời cảm ơn Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng, Đoàn đánh giá ngoài và toàn thể các thầy cô, thành viên Hội đồng tự đánh giá của Nhà trường.

(Hình: PGS.TS.KTS. Lê Văn Thương phát biểu)

Sau phần phát biểu của đại điện Đoàn ĐGN và lãnh đạo Nhà trường, hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc đánh giá ngoài chương trình đào tạo.

(Hình: Đại điện Đoàn ĐGN và lãnh đạo Nhà trường ký kết biên bản ghi nhớ)

(Hình: Đại điện Đoàn ĐGN và lãnh đạo Nhà trường ký kết biên bản ghi nhớ)

Tại điểm cầu Đà Nẵng, TS. Nguyễn Quang Giao - Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN cũng đã phát biểu ý kiến và thông tin một số lưu ý về lịch làm việc sắp tới của đoàn.

Phần cuối Chương trình làm việc Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài các chương trình đào tạo, toàn thể các bên chụp hình lưu niệm.

(Hình: Đoàn ĐGN và lãnh đạo Nhà trường cùng toàn thể các thành viên có mặt chụp hình lưu niệm)


----------------

(Chính Lượng)

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh