Kết quả trúng tuyển thạc sĩ, tiến sĩ đợt tuyển sinh tháng 10 năm 2018

14/12/2018

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo kết quả trúng tuyển trình độ Sau Đại học đợt tuyển sinh tháng 10 năm 2018.

Kết quả tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 10/2018 và thông báo nhận đơn phúc khảo

26/11/2018

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo kết quả tuyển sinh đợt tháng 10 năm 2018, đồng thời thông báo nhận đơn phúc khảo.

Lịch thi tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 10 năm 2018

24/10/2018

Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 10 năm 2018 - Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh công bố lịch thi tuyển sinh.

Danh sách dự thi tuyển sinh Sau Đại học đợt tháng 10 năm 2018

04/10/2018

Hội đồng tuyển sinh Sau Đại học - trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo danh sách thí sinh dự tuyển sinh Sau Đại học đợt tháng 10 năm 2018.

Thông báo tuyển sinh Sau Đại học đợt tháng 10 năm 2018

27/02/2018

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 10 năm 2018.

Kết quả tuyển sinh Thạc sĩ đợt tháng 10/2017

27/11/2017

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh thông báo kết quả tuyển sinh Thạc sĩ đợt tháng 10 năm 2017 như sau:

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh