Kết quả đấu thầu gói thầu

10/10/2019

Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh thông báo kết quả đấu thầu 02 gói thầu "Cung cấp sách Ngoại văn" và gói thầu "Cung cấp trang thiết bị cho ngành học Mỹ thuật đô thị".

Thông báo gia hạn thời gian đóng gói thầu "Cung cấp sách ngoại văn"

21/09/2019

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo gia hạn thời gian đóng gói thầu "Cung cấp sách ngoại văn".

Mời tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu "Cung cấp sách ngoại văn"

06/09/2019

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo mời tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu "Cung cấp sách ngoại văn".

Mời tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu “Cung cấp máy vi tính”

05/09/2019

Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu “Cung cấp máy vi tính”.

Mời tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp dịch vụ bảo vệ

20/03/2019

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo mời tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp dịch vụ bảo vệ.

Mời tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp máy vi tính

11/03/2019

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo mời tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu "Cung cấp máy vi tính"

 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh