Kết quả đấu thầu gói thầu

Ngày 10/10/2019

Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh thông báo kết quả đấu thầu 02 gói thầu "Cung cấp sách Ngoại văn" và gói thầu "Cung cấp trang thiết bị cho ngành học Mỹ thuật đô thị".

=> Kết quả đấu thầu gói thầu "Cung cấp sách Ngoại văn"

=> Kết quả đấu thầu gói thầu "Cung cấp trang thiết bị cho ngành học Mỹ thuật đô thị"

Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh