Mời tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu

17/01/2019

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo mời tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu "Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại cơ sở Thủ Đức" năm 2019.

Mời tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu

17/01/2019

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh mời tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu "Cung cấp sách quốc văn".

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh