Mời tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu “Cung cấp máy chiếu”

03/12/2019

Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu “Cung cấp máy chiếu”.

Mời tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu“Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp

20/11/2019

Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu “Cung cấp Dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại cơ sở 196 Pasteur, 134 Nguyễn Đình Chiểu và Ký túc xá sinh viên”.

Mời tham gia chào hàng cạnh tranh, gói thầu

28/10/2019

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo mời tham gia chào hàng cạnh tranh, gói thầu "Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại cơ sở Thủ Đức".

Mời tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại cơ sở Thủ Đức

28/10/2019

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo mời tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu "Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại cơ sở Thủ Đức".

 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh