[VIDEO] UAH INTRO - Giới thiệu về trường UAH tại Festival Sinh viên Kiến trúc 2018

Ngày 09/07/2018

[VIDEO] UAH INTRO - Giới thiệu về trường UAH tại Festival Sinh viên Kiến trúc 2018


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh