[VIDEO] Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh khai giảng năm học mới 2017 - 2018

Ngày 29/09/2017

[VIDEO] Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh khai giảng năm học mới 2017 - 2018


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh