[VIDEO] 16 năm Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị Đại học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh

Ngày 18/06/2018

16 năm Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị Đại học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh