[Video] Tin về triển lãm sản phẩm workshop “The Factories as Studios

Ngày 04/01/2017

>> Khai mạc triển lãm sản phẩm workshop của dự án “The Factories as Studios"

Triển lãm sản phẩm workshop của dự án “The Factories as Studios" trên HTV9

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh