Trung tâm kiểm toán và tiết kiệm năng lượng

Ngày 07/12/2016

Trung tâm kiểm toán và tiết kiệm năng lượng

Lịch sử hình thành

Trung tâm kiểm toán và tiết kiệm năng lượng thuộc Trường Đại học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh được thành lập ngày 24/10/2008 trên cơ sở Chương trình mục tiêu quốc gia do Thủ tướng phê duyệt ngày 14/4/2006 và Quyết định của Bộ Xây dựng 377/2008/QĐ-BXD ngày 14/3/2008 nhằm mục tiêu nghiên cứu và phát triển chương trình sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động xây dựng.

Từ năm 2008 – đến nay: Trung tâm hoạt động trên lĩnh vực đào tạo, dịch vụ, tư vấn sử dụng năng lượng hiệu quả theo nhiệm vụ được Bộ Xây dựng và Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh giao.

Cơ cấu tổ chức nhân sự

Giám đốc Trung tâm: ThS.KS Nguyễn Hoàng Minh Vũ

Trung tâm có 2 nguồn nhân lực chính:

1. Các chuyên gia là thành viên của Trung tâm thuộc các lĩnh vực: Điện và các ngành năng lượng, Kiến trúc, Xây dựng;

2. Các chuyên gia là giảng viên các khoa Kỹ thuật đô thị, Kiến trúc, Xây dựng, Quy hoạchthuộc Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh kiêm nhiệm.

Chức năng nhiệm vụ

Các hoạt động chính của Trung tâm là nhằm mục đích đào tạo, dịch vụ tư vấn kiểm toán và tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra còn huấn luyện và phổ biến tuyên truyền áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định sử dụng hiệu quả năng lượng. Lĩnh vực cụ thể đã thực hiện như sau:

- Đối với công tác tuyên truyền: Trung tâm đã tổ chức các hội nghị khoa học, hội thảo để tuyên truyền chương trình tiết kiệm năng lượng, tuyên truyền các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến sử dụng năng lượng hiệu quả trong công trình xây dựng đến giảng viên và sinh viên Trường.

- Đối với công tác đào tạo: Thông qua các khoa Kỹ thuật Đô thị, Kiến trúc và Xây dựng của Trường, các giảng viên lồng ghép chương trình đào tạo về tiết kiệm năng lượng trong chương trình giảng dạy. Kèm theo đó, Trung tâm đã sử dụng các mô hình năng lượng mặt trời (lắp đặt tại 134 Nguyễn Đình Chiểu), các thiết bị kiểm toán năng lượng được trang bị cho Trung Tâm phục vụ cho hoạt động đào tạo.

Kết nối và thông tin đến giảng viên các khoa các buổi hội thảo, hội nghị tập huấn thuộc lĩnh vực sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng trong công trình do Vụ Khoa học Công nghệ - Môi trường Bộ Xây Dựng, USAID – Hoa Kỳ, Chính phủ Đan Mạch, Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam tổ chức;

Tổ chức cho giảng viên Khoa Kỹ thuật Đô thị tham gia khóa đào tạo có cấp chứng chỉ về sử dụng năng lượng hiệu quả trong công trình xây dựng do USAID kết hợp với Bộ Xây dựng và trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức.

- Đối với dịch vụ tư vấn: Trung tâm hiện đang triển khai thực hiện một số dịch vụ kiểm toán, tư vấn tiết kiệm năng lượng cho các công trình xây dựng.

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh