Trung tâm Đào tạo cơ sở Cần Thơ

Ngày 07/07/2015

>> Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ của Phòng , Ban, Trung tâm, Thư viện

>> Quyết định Cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh

>> Quyết định bổ nhiệm CN Phạm Văn Tuế giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Đào tạo Cơ sở Cần Thơ

Trung tâm Đào tạo cơ sở Cần Thơ được thành lập theo quyết định 564/QĐ-ĐHKT ngày 15/06/2015.

1. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

1.1 Chức năng

Quản lý cơ sở vật chất và tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác đào tạo tại cơ sở.

1.2 Nhiệm vụ

1. Xây dựng các quy định liên quan đến công tác quản lý các hoạt động tại cơ sở Cần Thơ;

2. Quản lý người học, sắp xếp phòng học theo kế hoạch đào tạo;

3. Tiếp nhận và phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến kế hoạch đào tạo và chế độ chính sách cho người học;

4. Thu học phí của sinh viên và nộp về Trường theo quy định;

5. Quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản, các phương tiện và trang thiết bị tại cơ sở; lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng theo quy định;

6. Đề xuất phương án khai thác, sử dụng các tiện ích của cơ sở;

7. Lập dự trù kinh phí hoạt động hàng tháng, quý, năm trình Ban Giám hiệu phê duyệt; thực hiện thủ tục thanh, quyết toán theo quy định;

8. Bố trí chỗ ở và phục vụ ăn, uống cho giảng viên theo kế hoạch đào tạo;

9. Tổ chức thực hiện công tác Thư viện; Quản lý và giám sát công tác bảo vệ, vệ sinh;

10. Phối hợp thực hiện công tác an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy;

11. Phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết các vấn đề liên quan;

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC


CƠ CẤU TỔ CHỨC

1

Phạm Văn Tuế

Giám đốc

2

Phạm Văn Tuấn

Chuyên viên

3

Lưu Thế Kiên

Chuyên viên

4

Lê Văn Bê

Chuyên viên

5

Nguyễn Thanh Phúc

Chuyên viên

6

Từ Cẩm Thoa

Chuyên viên

7

Phan Thị Tho

Chuyên viên

8

Đỗ Thị Thanh Tân

Chuyên viên

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh