Tổng quan về chương trình đào tạo

Ngày 17/02/2017

Tổng số tín chỉ /Thời gian đào tạo: 150 tín chỉ (TC)/5 năm
Nhóm kiến thức cơ bản: 37 TC
Nhóm kiến thức cơ sở ngành: 31 TC
Nhóm kiến thức chuyên ngành: 82 TC 
Bằng cấp: KỸ SƯ
(*) Tham khảo chi tiết Chương trình đào tạo của ngành trên website http://uah.edu.vn/ và cổng thông tin ttp://portal.uah.edu.vn/

Chương trình đào tạo của ngành luôn được quan tâm cải tiến, điều chỉnh định kỳ 2 năm nhằm đảm bảo đạt được các tiêu chuẩn đào tạo của khu vực và quốc tế. Chương trình đào tạo lấy lý thuyết làm nền tảng, thực nghiệm là tiên quyết với hơn 2/3 khối lượng kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành, qua đó sinh viên được học từ thực hành – học trong thực hành và học để thực hành đảm bảo sinh viên sau khi ra trường có thể đáp ứng ngay được với công việc thực tế. Điểm đặc biệt của chương trình là tất cả sinh viên đều được làm ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP cuối khóa thực hiện như một đề tài thiết kế hạ tầng kỹ thuật cho dự án công trình thực tế.

3. Mục tiêu đào tạo:
Nhằm đào tạo đội ngũ chuyên gia kỹ thuật hạ tầng đáp ứng nhu cầu thực tiễn phát triển đô thị nhanh chóng ở các Tỉnh – Thành phố trong cả nước hiện nay, với các phạm vi:
- Quy hoạch, nghiên cứu và quản lý mạng lưới kỹ thuật đô thị: Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật thực hiện công tác nghiên cứu, thiết kế quy hoạch các mạng lưới công trình kỹ thuật đô thị theo các giai đoạn quy hoạch xây dựng đô thị.
- Thiết kế kỹ thuật, giám sát và thi công các công trình kỹ thuật đô thị: Đào tạo đội ngũ cán bộ thiết kế kỹ thuật, thi công và chỉ huy thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật từ đơn giản tới chuyên sâu.

4. Tại sao tôi chọn ngành này?
- Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (KTCSHT) có vai trò quan trọng, là nền tảng của mỗi đô thị, tất cả các công trình, các hoạt động kinh tế, văn hóa, và đời sống ở đô thị đều tồn tại và phát triển trên nền tảng này. Giá trị của KTCSHT chiếm đến 1/2 tổng giá trị các công trình trong đô thị.
- Được học tại một trường Đại học danh tiếng trong lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực thiết kế - kiến trúc - xây dựng, cùng với chương trình đào tạo tiên tiến và đội ngũ giảng viên là các Tiến sĩ, Thạc sĩ và các chuyên gia đầu ngành của TP.HCM và khu vực phía Nam.
- Theo thống kê, tỷ lệ sinh viên ra trường năm 2015 có việc làm ngay phù hợp với ngành đào tạo đạt hơn 93%. Số còn lại phần lớn tiếp tục học nâng cao trình độ và đi du học nước ngoài.
- Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường trở thành các kỹ sư kỹ thuật hạ tầng, có nhiều cơ hội việc làm với thu nhập cao trong các môi trường khác nhau như: Các cơ quan quản lý nhà nước (Sở, Ban, Ngành), các công ty, doanh nghiệp hoạt động liên quan đến lĩnh vực kiến trúc, xây dựng; hạ tầng giao thông, năng lượng, môi trường, cấp thoát nước, … , hoặc có thể trở thành cán bộ nghiên cứu, giảng viên trong các trường đại học, viện nghiên cứu.

5. Chính sách học phí, học bổng, thực tập, cơ hội việc làm:
- Mức học phí được thu theo quy định của Nhà nước đối với trường đại học công lập.
- Xét cấp các suất học bổng khuyến khích học tập mỗi học kỳ cho hàng trăm sinh viên của ngành có kết quả học tập, rèn luyện tốt và có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
- Tạo điều kiện cho sinh viên tham quan thực tế, thực tập và giới thiệu hàng trăm việc làm cho sinh viên trong các công ty xây dựng, hạ tầng uy tín và chất lượng hàng đầu như: Công ty IDICO, COTECCONS Group, Hòa Bình, NAGECCO, TAFICO, vv…

6. Khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ:
Sau khi tốt nghiệp đại học, các kỹ sư có thể tiếp tục học tập các chương trình sau đại học như thạc sĩ, tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài về lĩnh vực liên quan.

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh