Thông báo tuyển sinh Sau Đại học đợt tháng 10 năm 2019

Ngày 25/03/2019

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 10 năm 2019.

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh TẠI ĐÂY

Chú ý: Toàn bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng trong bao hồ sơ kích thước 25x 35 cm.

                                        TẢI MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TẠI ĐÂY                              

                                               1.Dự tuyển đào tạo trình độ Tiến sỹ

Bìa hồ sơ dự thi

Biên lai nhận hồ sơ

Đơn xin dự thi

Lý lịch khoa học

Phiếu nộp ảnh

+ Mẫu đề cương

                                                2. Dự tuyển đào tạo trình độ Thạc sỹ

+ Bìa hồ sơ dự thi

+ Biên lai nhận hồ sơ

Đơn xin dự thi

+ Lý lịch khoa học

Phiếu nộp ảnh  

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh