Thông báo số 317/TB-ĐHKT ngày 12/5/2022 về tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 10 năm 2022

Ngày 13/05/2022

Thông báo số 317/TB-ĐHKT ngày 12/5/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 10 năm 2022

Xem file PDF: [Thông báo số 317/TB-ĐHKT ngày 12/5/2022]

Hồ sơ dự tuyển: [TẠI ĐÂY]Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Thư viện kiến trúc
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh