THẠC SĨ NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

Ngày 02/06/2016

1. Mục tiêu đào tạo

- Mục tiêu tổng quát của Chương trình Thạc sỹ ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp là cung cấp những kiến thức nâng cao về khảo sát, thiết kế nền móng các loại công trình dân dụng, công nghiệp và những dạng công trình xây dựng có liên quan gần như xây dựng công trình giao thông, công trình thủy,… dựa trên những lý luận và thực tiễn trong điều kiện Việt Nam, đồng thời thỏa mãn với tiến trình hòa nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới.

- Chương trình đào tạo cũng sẽ là một diễn đàn thảo luận, trao đổi về kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, khảo sát và thiết kế, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành giúp cho học viên và kể cả giảng viên tham gia vào lĩnh vực này hiểu rõ hơn về lý thuyết và thực tiễn ứng dụng và phát triển ngành trong thực tế cuộc sống xây dựng hiện nay, nhằm góp phần giải quyết những vấn đề mà thực tế đang đặt ra.

- Mục tiêu cụ thể của chương trình: sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể làm công tác giảng dạy hoặc nghiên cứu, công tác tại các ban ngành, các công ty xí nghiệp. Cụ thể là::

  + Giảng viên các trường đại học, cao đẳng có đào tạo các chuyên ngành về xây dựng dân dụng công nghiệp, xây dựng công trình giao thông và xây dựng công trình thủy,…
  + Các chuyên gia nghiên cứu, thiết kế, chủ nhiệm đồ án tại các Viện nghiên cứu, các Sở, Ban, Ngành về lĩnh vực khảo sát, thiết kế nền móng và công trình ngầm,…
  + Các nhà quản lý về lĩnh vực xây dựng có liên quan….

2. Khung cấu trúc chương trình đào tại trình độ thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Mã số

TÊN HỌC PHẦN

Số Tín chỉ

TC Lý thuyết

TC thực hành

 

CÁC HỌC PHẦN CHUNG

5

4

1

KQDX01

Triết học

2

2

0

KQDX02

Ngoại ngữ

3

2

1

 

CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC

17

12

5

KQDX03

Phương pháp NCKH

2

2

0

X01

Phương pháp phần tử hữu hạn

3

2

1

X02

Động lực học kết cấu

3

2

1

X03

Kết cấu bê tông cốt thép nâng cao

3

2

1

X04

Kết cấu thép nâng cao

3

2

1

X05

Cơ học đất nâng cao

3

2

1

 

CÁC HỌC PHẦN TỰ CHỌN

14

 

 

X06

Cơ kết cấu nâng cao

3

2

1

X07

Nền móng nâng cao

3

2

1

X08

Thiết kế công trình chịu động đất

3

2

1

X09

Bê tông trong điều kiện khí hậu nóng ẩm Việt Nam

3

2

1

X10

Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm đô thị

3

2

1

X11

Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

3

2

1

X12

Lý thuyết độ tin cậy

3

2

1

X13

Xử lý sự cố công trình xây dựng

2

2

0

X14

Ổn định công trình

3

2

1

X15

Khảo sát và nghiên cứu thực tế công trình

2

0

2

 

TỐT NGHIỆP 

11

 

11

K08

Tham quan + PP thực hiện LVTN

2

0

2

K09

Luận văn tốt nghiệp

9

0

9

 

Tổng cộng

45

 

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh