Quyết định số 674/QĐ-ĐHKT về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển vào chương trình liên kết quốc tế của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022

Ngày 08/08/2022

Quyết định số 674/QĐ-ĐHKT ngày 05/8/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển vào chương trình liên kết quốc tế của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022

Xem file PDF: [Quyết định số 674/QĐ-ĐHKT ngày 05/8/2022]

 


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh