Quyết định điều động và phân công nhiệm vụ viên chức các đơn vị

Ngày 12/06/2018

>> Lễ công bố quyết định cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm - miễn nhiệm viên chức quản lý

Ngày 11/6/2018 Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh ban hành quyết định điều động và phân công viên chức thuộc Trường đến nhận nhiệm vụ mới gồm các ông, bà có tên trong danh sách đính kèm.

Xem chi tiết quyết định TẠI ĐÂY

STT

Họ và tên

Điều động

Từ đơn vị cũ

Đến đơn vị mới

1

Ông Nguyễn Văn Tĩnh

Phòng Tổ chức Nhân sự

Phòng Công tác học sinh sinh viên

2

Ông Nguyễn Văn Tuấn

Phòng Tổ chức Nhân sự

Phòng Công tác học sinh sinh viên

3

Bà Đào Thị Hải Anh

Phòng Đào tạo và CTSV

Phòng Công tác học sinh sinh viên

4

Ông Hồ Quang Thuật

Phòng Đào tạo và CTSV

Phòng Công tác học sinh sinh viên

5

Ông Đậu Văn Tráng

Phòng Đào tạo và CTSV

Phòng Công tác học sinh sinh viên

6

Ông Nguyễn Quang Huy

Phòng Đào tạo và CTSV

Phòng Công tác học sinh sinh viên

7

Ông Trần Minh Tuấn

Phòng Đào tạo và CTSV

Phòng Quản lý đào tạo

8

Bà Nguyễn Đăng Nhựt

Phòng Đào tạo và CTSV

Phòng Quản lý đào tạo

9

Ông Nguyễn Sỹ Nam

Phòng Đào tạo và CTSV

Phòng Quản lý đào tạo

10

Bà Đặng Hoàng Cẩm Tú

Phòng Đào tạo và CTSV

Phòng Quản lý đào tạo

11

Bà Đỗ Kim Đạt

Phòng Đào tạo và CTSV

Phòng Quản lý đào tạo

12

Bà Lê Ngọc Anh

Phòng Đào tạo và CTSV

Phòng Quản lý đào tạo

13

Bà Lê Thị Phương Chi

Ban QLĐT cơ sở Thủ Đức

Phòng Quản lý đào tạo

14

Bà Hoàng Thị Thanh

Phòng Đào tạo và CTSV

Khoa Xây dựng

15

Bà Trần Thị Lan Hương

Trung tâm Truyền Thông

Phòng Hành chính Tổng hợp

16

Bà Phạm Khánh My

Ban QLĐT cơ sở Thủ Đức

Phòng Hành chính Tổng hợp

17

Ông Nguyễn Trọng Tuấn

Ban QLĐT cơ sở Thủ Đức

Phòng Hành chính Tổng hợp

18

Bà Trịnh Thu Hà

Tổ Dịch vụ

Phòng Hành chính Tổng hợp

19

Ông Dương Tứ Hải

Tổ Dịch vụ

Phòng Hành chính Tổng hợp

20

Ông Nguyễn Thanh Cộng

Tổ Dịch vụ

Ban Quản lý dự án

21

Bà Hoàng Thanh Thủy

Trung tâm Đào tạo Quốc tế

Viện Đào tạo Quốc tế

22

Bà Trương Thị Thanh Tâm

Trung tâm Đào tạo Quốc tế

Viện Đào tạo Quốc tế

23

Bà Nguyễn Thị Tố Uyên

Trung tâm Đào tạo Quốc tế

Viện Đào tạo Quốc tế

24

Bà Trương Diễm Ngọc

Trung tâm Truyền Thông

Viện Đào tạo Quốc tế

25

Bà Châu Thị Minh Trang

Trung tâm Truyền Thông

Viện Đào tạo Quốc tế

26

Ông Trần Phạm Sĩ Nguyên

Phòng QLĐT Sau đại học và HTQT

Viện Đào tạo Quốc tế

27

Bà Phạm Thị Hồng Thu

Phòng QLĐT Sau đại học và HTQT

Viện Đào tạo Sau đại học

28

Ông Lê Văn Mới

Phòng QLĐT Sau đại học và HTQT

Viện Đào tạo Sau đại học

29

Bà Võ Thị Thiên Hương

Phòng Đào tạo và CTSV

Viện Đào tạo Sau đại học


Tin khác
  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh