Thông báo số 546/TB-BCĐ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại các cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 16/08/2021

Thông báo số 546/TB-BCĐ ngày 16/8/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại các cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.


Tin khác
 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Thư viện kiến trúc
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh