Thông báo số 618/TB-BCĐ ngày 04/10/2021 về việc thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 04/10/2021

Thông báo số 618/TB-BCĐ ngày 04/10/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

 Tin khác
 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh