Phụ lục 2 BẢNG QUY CHUẨN TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH

Ngày 05/02/2021

Phụ lục 2

BẢNG QUY CHUẨN TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH

Council of Europe (CEF)

Ielts

Toefl

Toefl iBT

Toeic

A2

3.0

400/97

 

150

A2-B1

3.5 - 4.0

450/133

45

350

B1

4,5

477/153

53

350

B2

5.0

500/173

61

625

B2

5.5

527/197

71

750

C1

6.0

550/213

80

800

C1

6.5

577/233

91

850

C2

7.0 - 7.5

600/250

100

 

C2

8.0

 

 

 

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh