Link đăng ký xét tuyển trực tuyến đại học chính quy

Ngày 15/02/2023

Link trang web đăng ký thi các môn năng khiếu và đăng ký xét tuyển:

[http://tuyensinh.uah.edu.vn]

 

Xem Thông báo số 143/TB-ĐHKT ngày 02/3/2023 của Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy năm 2023- Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc đăng ký thi các môn năng khiếu và đăng ký xét tuyển theo các Phương thức riêng (Phương thức 2, 3, 4) - Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023

Link [Thông báo số 143/TB-ĐHKT ngày 02/3/2023]

 

Xem thông tin tuyển sinh:

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2023: [TẠI ĐÂY]

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh