Giới thiệu công tác đào tạo Sau đại học

Ngày 08/06/2016

>>Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 10 năm 2016

>> Kế hoạch ôn tập dự tuyển Sau đại học đợt tháng 10/2016

Công tác đào tạo sau đại học của Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh bậc thạc sĩ bắt đầu từ năm 1992 và bậc tiến sĩ từ năm 1996.

Từ đó đến nay, công tác đào tạo sau đại học ngày càng phát triển về quy mô, giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng.

Đến 6/2016, sau 24 năm đào tạo bậc thạc sĩ và 20 năm đào tạo bậc tiến sĩ, Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh đã tuyển 22 khóa cao học, 16 khóa nghiên cứu sinh; đào tạo được 1007 thạc sĩ và 15 tiến sĩ.

Hiện nay, Trường đang tổ chức đào tạo thạc sĩ theo 4 chuyên ngành và đào tạo tiến sĩ theo 2 chuyên ngành. Nhà trường hiện có 178 học viên cao học và 37 nghiên cứu sinh.

Các ngành đào tạo sau đại học như sau:

1. ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Kiến trúc                                    

Mã số: 60 58 01 02

Quy hoạch vùng và đô thị

Mã số: 60 58 01 05       

Quản lý Đô thị & Công trình                                    

Mã số: 60 58 01 06

Kỹ thuật XD công trình dân dụng & công nghiệp

Mã số: 60 58 02 08       

2. ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Kiến trúc                                                           

Mã số: 62 58 01 02

Quy hoạch vùng và đô thị

Mã số: 62 58 01 05

XEM GIỚI THIỆU CHI TIẾT NHỮNG NGÀNH  ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TẠI CÁC LINK DƯỚI ĐÂY

THẠC SĨ NGÀNH KIẾN TRÚC

THẠC SĨ NGÀNH QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ

THẠC SĨ NGÀNH QUẢN LÝ ĐÔ THỊ & CÔNG TRÌNH

THẠC SĨ NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

 

Tin khác
 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh